İnternet Sitesi Kullanım Şartlarıhttps://remotetech.work


https://developers.remotetech.work


https://enterprise.remotetech.work


(“İnternet Sitesi”) RTW Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi ("RTW") tarafından işletilmekte olup tüm hakları RTW’ye aittir. İnternet Sitesi’nin ziyaretçiler (“Ziyaretçi”) tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen İnternet Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Şartları’nı (“Kullanım Şartları”) dikkatlice okuyunuz.


İşbu İnternet Sitesi’ne girmeniz veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanmanız işbu şartları okuduğunuz, anladığınız ve bu şartlara uygun hareket edeceğiniz anlamına gelmektedir. RTW, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen şartlarda istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayımlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. İnternet Sitesi’nin kullanımı ve görüntülenmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. 1. Genel Şartlar

  1. İnternet Sitesi’nde yayımlanan içerik olmak üzere, İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir unsur RTW’nin izni olmaksızın başka internet sitelerinde ve/veya başka bir platformda yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz.
  2. RTW, Ziyaretçi’nin bu kurallara aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan yahut dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. RTW’nin üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ve Ziyaretçi’nin burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar kapsamında ilgili Ziyaretçi’ye rücu hakkı saklıdır.
  3. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’nde gerçekleştireceği bütün iş ve işlemlerde işbu Kullanım Şartları’na, kanuna, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uyacağını kabul ve taahhüt eder. Ziyaretçi, İnternet Sitesi’ni ve/veya RTW’nin işbu işini, iş modelini, bunların içeriğini ve/veya bunlarla ilgili hiçbir unsuru RTW ile hukuka aykırı şekilde rekabet etmek için kullanamaz veya kullandıramaz.
  4. Ziyaretçi’nin, bu Kullanım Şartları’nı ihlal etmesi, herhangi bir şekilde İnternet Sitesi’nin işleyişini engelleyecek davranışlarda bulunması, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden fiillerde bulunması durumunda RTW, ilgili Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi kullanımını geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak engelleyebilir. Ziyaretçi’nin bu nedenle RTW’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz.
  5. Ayrıca, Ziyaretçi; İnternet Sitesi’nde yapılacak geliştirme/iyileştirme veya sair değişikliklerin uygulanması için İnternet Sitesi’ne erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.


 2. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

  1. RTW; İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve tasarımı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları ve iş modeli dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. RTW’nin Kullanım Şartları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
  2. Ziyaretçi, İnternet Sitesi üzerinden bir başka internet sitesine, uygulamaya veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin RTW ile ilgisi olmadığını ve RTW’nin bu siteleri ve uygulamaları herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan RTW’nin hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan ederler.

 3. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  1. RTW, İnternet Sitesi’ne girilmesi, İnternet Sitesi’nin veya İnternet Sitesi’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. RTW, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ziyaretçi; İnternet Sitesi’ni kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Kullanım Şartları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri sonucu doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından RTW’yi beri kıldığını kabul eder.
  2. İnternet Sitesi ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, RTW’nin İnternet Sitesi’nin kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır.RTW Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi