Çerez Aydınlatma MetniKişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca RTW Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“RTW”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) internet siteleri vb. çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Kanun uyarınca, https://remotetech.work, https://developers.remotetech.work ve https://enterprise.remotetech.work internet siteleri (“Platform”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak RTW tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.


Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.


Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, Platform ziyaret ve trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında söz konusu olması halinde açık rızanıza dayanmaktayız.


İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezler kullanılır.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde yaptığınız tercihleri kaydetmek ve böylece Platform’u sizin için özelleştirmemiz amacıyla çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında söz konusu olması halinde açık rızanıza dayanmaktayız.


Hedefleme ve Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Hedefleme ve kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.


Aşağıda Platform üzerinde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.


Çerezler

Zorunlu Çerezler
Platform Adı Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
remotetech.work JSESSIONID .nr-data.net Sayfa istekleri arasında kullanıcı oturumlarını korur. Oturum çerezi
enterprise.remotetech.work ugurgokdere_live_u2main .enterprise.remotetech.work Oturum yönetimi 3 gün
enterprise.remotetech.work ugurgokdere_live_u2main.sig .enterprise.remotetech.work Oturum yönetimi 3 gün
enterprise.remotetech.work ugurgokdere_u1main .enterprise.remotetech.work Oturum yönetimi Oturum çerezi
developers.remotetech.work ozanyukruk_live_u2main .developers.remotetech.work Oturum yönetimi 3 gün
developers.remotetech.work ozanyukruk_live_u2main.sig .developers.remotetech.work Oturum yönetimi 3 gün
developers.remotetech.work ozanyukruk_u1main .developers.remotetech.work Oturum yönetimi Oturum çerezi
Performans ve analitik çerezler
Platform Adı Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
remotetech.work _ga .remotetech.work Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 1 yıl
remotetech.work _ga_6DD5RY8G2L .remotetech.work Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.
1 yıl
remotetech.work _ga_RRJH8EQGER .remotetech.work Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder.
1 yıl
enterprise.remotetech.work
_ga .remotetech.work Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 1 yıl
enterprise.remotetech.work _ga_ST9E4FTKT9 .remotetech.work Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 1 yıl
developers.remotetech.work _ga .remotetech.work Google Analytics tarafından kullanılan bu çerez ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 1 yıl
developers.remotetech.work _ga_RNJKPTD1K5 .remotetech.work Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığına ilişkin istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan özelleştirilmiş bir kimliği kaydeder. 1 yıl
Fonksiyonellik Çerezleri
Platform Adı Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
remotetech.work __cfruid .blog.remotetech.work Bu cookie, Cloudflare tarafından sağlanan yük dengeleme, web sitesi içeriğinin teslimi ve web sitesi operatörleri için DNS bağlantısı sunma gibi hizmetlerin bir parçasıdır.
Oturum çerezi
remotetech.work IDE .doubleclick.net Reklam dönüşüm takip çerezi 1 yıl
remotetech.work _gcl_au .remotetech.work Reklam dönüşüm takip çerezi 90 gün
remotetech.work _GRECAPTCHA www.google.com Spam filtre çerezi 180 gün
remotetech.work ANONCHK .c.clarity.ms MUID'nin reklam için kullanılan bir çerez olan ANID'ye aktarılıp aktarılmadığını belirtir. Clarity ANID'yi kullanmaz, bu nedenle bu her zaman 0 olarak ayarlanır. 6 dakika
remotetech.work SM .c.clarity.ms Site kullanımı ve performansıyla ilgili verileri toplar ve analiz eder. Oturum çerezi
remotetech.work SRM_B .c.bing.com Reklam veya reklamla ilgili hizmetler sağlar; bu hizmetler veri toplama, davranışsal analiz veya yeniden hedefleme gibi işlemleri içerebilir. 1 yıl
remotetech.work MR .c.bing.com MUID'nin yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir. 7 gün
remotetech.work MUID .bing.com Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır. 1 yıl
remotetech.work _clck .remotetech.work Bir siteye özgü olan Clarity Kullanıcı Kimliği ve tercihlerini saklar; aynı kullanıcı kimliğine sahip olarak atfedilir. 365 gün
remotetech.work CLID www.clarity.ms Clarity'nin bu kullanıcıyı Clarity'yi kullanan herhangi bir sitede ilk kez gördüğünü belirtir. 365 gün
Hedefleme ve Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri
Platform Adı Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
remotetech.work __hssc .remotetech.work Hubspot tarafından kullanılan bu çerez, anonimleştirilmiş istatistikleri depolamak için kullanılır.
29 dakika
remotetech.work __cf_bm .hubspot.com Bu çerez, insanlarla botları ayırt etmek için kullanılır. Bu, web sitelerinin kullanımı hakkında geçerli raporlar hazırlamak için web sitesi için faydalıdır.
26 dakika
remotetech.work __hssrc .remotetech.work Bu çerez Hubspot tarafından ayarlanır. Belgelerine göre, HubSpot oturum tanımlama bilgisini her değiştirdiğinde, bu tanımlama bilgisi ayrıca ziyaretçinin tarayıcısını yeniden başlatıp başlatmadığını belirlemek için ayarlanır. HubSpot tanımlama bilgilerini yönettiğinde bu tanımlama bilgisi mevcut değilse, yeni bir oturum olarak kabul edilir.
Oturum çerezi
remotetech.work hubspotutk .remotetech.work Hubspot aracının gönderilen formlardan gelen kullanıcı bilgilerinin sistemde iki kez yazılmasını engelleyen çerezdir.
180 gün
remotetech.work __hstc .remotetech.work Kullanıcının site içinde gezinme süresini kaydetmek için kullanılır.
180 gün
remotetech.work bscookie .www.linkedin.com Oturum açmış bir kullanıcının 2FA durumunu kaydetmek için kullanılır
365 gün
remotetech.work AnalyticsSyncHistory .linkedin.com Belirlenmiş Ülkelerdeki kullanıcılar için lms_analytics çereziyle bir senkronizasyonun gerçekleştiği zamanla ilgili bilgileri depolamak için kullanılır.
30 gün
remotetech.work UserMatchHistory .linkedin.com Bu çerez, LinkedIn Ads kimliği senkronizasyonu için kullanılır.
30 gün
remotetech.work ln_or remotetech.work Kullanıcıların web sitesindeki davranışlarına ilişkin istatistiksel verileri kaydeder. Web sitesi operatörü tarafından dahili analitik için kullanılır.
24 saat
remotetech.work lidc .linkedin.com Gömülü hizmetlerin kullanımını izlemek için sosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından kullanılır.
24 saat
remotetech.work bcookie .linkedin.com Platformun kötüye kullanımını tespit etmek için LinkedIn‘e erişen cihazları benzersiz olarak tanımlayan Tarayıcı Kimliği çerezi
365 gün
remotetech.work li_sugr .linkedin.com Belirlenmiş Ülkeler dışında bir kullanıcının kimliğiyle olasılık eşleştirmesi yapmak için kullanılan çerez.
90 gün
remotetech.work _fbp .remotetech.work Web siteleri arasında ziyaretleri depolamak ve izlemek için kullanılan çerezdir.
90 gün

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde ise çerez verileriniz Google Inc. tarafından sağlanan performans, reklam ve analitik çerezlerinin kullanım kapsamında Platform ziyaret ve trafiğinin takibi, analizi ve kişiselleştirilmiş reklam amaçlarıyla hizmet alınan yurt dışına mukim Google Inc.’e Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi


Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Platform’da yer alan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.


İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:


   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


   Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,


   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,


   İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


   İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


   İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme


Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Başvuru Linki adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak RTW’ye iletmeniz durumunda RTW talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RTW tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları


Platform’da yer alan Çerez Yönetimi linkini ziyaret ederek istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre “açık” veya “kapalı” konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Akabinde; ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz.


Ayrıca, kullandığınız tarayıcının ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlayabilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:


   Google Chrome


   Mozilla Firefox


   Microsoft Internet Explorer


   Safari


   Opera
RTW Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi